Psykologisk klinik V/ Hanne Abildgaard

Psykolog, Aut. Specialist i psykoterapi for voksne

Supervision

 

Supervision er vigtig når man arbejder med andre mennesker, bl.a. fordi man som psykolog, pædagog, social og sundhedsassistent eller lignende, bliver brugt både mentalt, psykisk og fysisk og har derfor brug for at kunne tale uforstyrret og i et trygt rum med en faglig kompetent og uvildig person, om de svære problemstillinger eller de indre konflikter som man kommer til at stå i, på sit arbejde. Endvidere kan man få brug for at få ”læsset af”, eller bare få en anden persons psykologfaglige vinkel på et problem. Supervision giver desuden mulighed for at fordybe sig i en problemstilling, et emne eller en konflikt af enten personlig eller arbejdsmæssig karakter og herved blive klogere både på sig selv og de andre der er indblandet.

 

Målet med supervision er, at den eller de som modtager supervision, bliver mere bevidste om, hvordan tænkemåder, reaktioner og handlinger har betydning for arbejdet med en klientgruppe. Supervision giver klarhed, refleksion, nye perspektiver, alternative tænkemåder m.v. og heraf energi, arbejdsglæde og nye muligheder for at kunne handle mere målrettet og konstruktivt.

 

Jeg tilbyder:

  • Supervision af yngre psykologer (individuel eller i gruppe) mhp opnåelse af autorisation.
  • Supervision af psykologer under specialistuddannelse i psykoterapi (individuel og i gruppe).
  •  Supervision til tværfagligt personale fra sundheds- og behandlersektoren samt pædagogisk personale.

 

Supervisionen kan foregå individuelt eller i grupper, samt ad hoc eller vi kan aftale et kontinuerligt forløb.

 

 
 

psyklogo Psykologisk klinik V/Hanne Abildgaard, Autoriseret psykolog, Cand. pæd. Psych. Specialist i psykoterapi for voksne. Adresse: Vordingborggade 18 3 sal, 2100 København Ø 

Tlf: 42 44 58 60 / Mail: psykologklinik.oesterbro@gmail.com / CVR nr: 31 31 68 63  / Bank: Nordea: 2104 8972 394 646     


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk